Welkom bij Korenmaten!
informatie over de leden

over ons

wie, hoeveel, specialismen
afspraken

statuten, reglement, aanmelden
contact

bestuur
  login (voor leden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ons
Korenmaten is de naam van het broodfonds dat is opgericht op 1 december 2014.
Een broodfonds is een vangnet door en voor zelfstandigen waarop je een beroep kan doen in geval van (tijdelijke) ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Voor meer algemene informatie over broodfondsen, zie http://www.broodfonds.nl

De bindende factor van Korenmaten is Amsterdam: iedereen woont en/of werkt in de hoofdstad. Korenmaten is een divers gezelschap met werk in verschillende sectoren van filmers, consultants en redacteuren tot meubelmakers. We hebben inmiddels 43 leden. Wil je meer weten over Korenmaten of denk je erover bij ons aan te sluiten, neem dan contact op met het bestuur.

 


terug naar het begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken
Elk broodfonds maakt zijn eigen statuten en reglement. Hier staat het reglement dat van toepassing is op Korenmaten. In het reglement staat informatie over de voorwaarden van deelname, het schenkingsprincipe, de aanmelding, toetredingen, opzegging en royement, varianten voor deelname, schenkingen, jaarcijfers, kosten, geschillen e.d.

De statuten zijn afgeleid van de standaardstatuten voor een vereniging zoals die door veel notarissen wordt gehanteerd en zijn aangepast voor een informele vereniging. Een informele vereniging is een vereniging waarvan de statuten niet zijn vastgelegd bij een notaris. Een informele vereniging kan wel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lees hier onze statuten , en ons reglement


terug naar het begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsprocedure
De procedure rondom nieuwe aanmeldingen bestaat uit 8 stappen:
1) De aanmelding komt binnen per mail, met de naam van de referent (dat is de Korenmaat die het kandidaat-lid aanbeveelt).
2) De secretaris checkt de aanbeveling bij de Korenmaat en checkt de instapvoorwaarden (zelfstandig ondernemer met substantieel deel van inkomen uit bedrijfswinst, min. 1 jaar onderneming, binding met A’dam).
3) De secretaris stuurt een ontvangstbevestiging, licht de procedure toe, stuurt het reglement op en vraagt het kandidaat-lid om hiermee akkoord te gaan.
4) Het akkoord van het kandidaat-lid komt binnen per mail.
5) De secretaris vraagt alle Korenmaten of er bezwaar is tegen toetreding van het kandidaat-lid: elke Korenmaat kan – uitsluitend met gegronde redenen – een veto uitspreken over de toetreding van het voorgestelde lid. In dat geval stuurt hij/zij binnen een week een mail met toelichting van de reden aan het bestuur.
6) Een deel van het bestuur heeft een kennismakingsgesprek met het kandidaat-lid; bij ernstige twijfel over passendheid neemt het bestuur contact op met de referent.
7) De secretaris meldt de kandidaat aan bij administratie Broodfonds; deze handelt het administratieve deel af, met als sluitstuk de handtekeningen van de penningmeester en het nieuwe lid.
8) Het nieuwe lid stelt zich voor op eerste bijeenkomst na ingang lidmaatschap.

Uiteraard kan de uitkomst van elke stap leiden tot het afwijzen van het kandidaat-lid.

 


terug naar het begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Korenmaten bestaat uit:
Peter Paul Jongerius, voorzitter;
Marijke Braams, secretaris;
Gerard Comello, penningmeester;
Robert Blokland, algemeen bestuurslid.

Klik HIER om ze te mailen

 


terug naar het begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact
Klik HIER om het bestuur te mailen


terug naar het begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden
leden loggen hier in

 


terug naar het begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) korenmaten.nl